2013 NATIONAL GEOGRAPHIC

Václavova fotografie se dostala do "TOP SUBMISSIONS TO THE NATIONAL GEOGRAPHC PHOTO CONTEST 2013". Jedná se pravděpodobně o největší fotografickou soutěž na světě, které se ročně účastní tisíce fotografů z celého světa.